działalności

Najpierw przypomnijmy jakie zawody obejmują poszczególne transze ustawy deregulacyjnej.

W pierwszej transzy deregulacyjne przepisy wdrożone zostały w następujących zawodach: zarządca nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomościami, adwokat, radca prawny, geodeta, pracownik ochrony, komornik i notariusz.

Druga transza, której drugie czytanie odbyło się 17 marca obejmuje takie zawody jak: inżynier budownictwa, architekt, podmiot prowadzący księgi rachunkowe, agent ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, broker ubezpieczeniowy, aktuariusz, biegły rewident.

Trzecia transza obejmuje rzeczników patentowych oraz tłumaczy przysięgłych, a prace nad czwartą transzą są w toku.

Deregulacja ma celu łatwiejszy dostęp do wolnych zawodów poprzez obniżenie wymagań, liberalizację w zakresie kształcenia jak również uproszczenie standardów wykonywania zawodów. Co za tym idzie? Na pewno deregulacja spowoduje wzrost konkurencyjności w poszczególnych zawodach oraz wzrost ryzyka związanego z ich wykonywaniem. Czy są sposoby na bezpieczną przyszłość w swoim zawodzie? Jak zwiększyć stabilność swojej działalności?

Jednym z rozwiązań minimalizującym ryzyko wykonywania wolnego zawodu jest ubezpieczenie dochodu. Ubezpieczenie takie zapewni nam stałe miesięczne przychody na wypadek utraty zdolności wykonywania naszego dotychczasowego zawodu. Jeśli zatem na skutek wypadku lub choroby nie będziemy mogli przez dłuższy czas pracować w naszym zawodzie ubezpieczyciel będzie nam wypłacał miesięczne świadczenie, którego wysokość może wynieść do 65% naszych aktualnych przychodów. Świadczenie takie, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, możemy otrzymywać nawet przez 36 miesięcy.

Rozwiązanie takie pozwoli nam przetrwać trudny okres choroby i / lub rekonwalescencji i umożliwi stawienie czoła konkurencji. Powinniśmy, dzięki stałym przychodom, regularnie spłacać wszystkie należności związane z kosztami stałymi naszej działalności, takie jak raty kredytowe czy raty leasingowe.

Ubezpieczenie to daje również możliwość zmiany zawodowej. Jeśli okaże się, że nie będziemy zdolni do wykonywania naszego dotychczasowego zawodu, a wcześniej wykupiliśmy stosowną ochronę, otrzymamy jednorazowe odszkodowanie, które umożliwi nam pokrycie kosztów naszej nowej działalności. Odszkodowanie takie zwykle opiewa na kilkaset tysięcy, a maksymalnie może wynieść nawet kilka milionów złotych.

W niepewnych warunkach rynkowych warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu się na wypadek czasowej lub stałej niemożności wykonywania swojego zawodu.

przeczytaj cały artykuł "Deregulacja zawodów a ryzyko prowadzenia działalności"

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.