loteria

Loterie promocyjne to gry losowe, w których uczestniczy się poprzez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Loteria promocyjna, przeprowadzana po to, aby wspierać sprzedaż, to wyjątkowo skuteczne i efektywne narzędzie, wymagające jednak ze strony organizatorów dopełnienia szeregu skomplikowanych formalności, do których niezbędna jest profesjonalna pomoc. Z drugiej strony właśnie ze względu na te formalności jest formą uwielbianą przez konsumentów - nie specjalnie ich angażuje, Urząd Celny gwarantuje sprawiedliwość przyznawania nagród. W oczach Kowalskiego to same plusy. Uwagi wymaga fakt, że znaczna część przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że do przeprowadzenia loterii promocyjnej wymagane jest zezwolenie odpowiedniego organu, a w razie przeprowadzenia loterii bez wcześniejszego zezwolenia organizatorowi grożą dotkliwe sankcje karnoskarbowe.

Najpierw pozwolenie

Zgodnie z zapisami ustawy tym właściwym organem jest dyrektor izby celnej właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. To jemu powinien zostać złożony stosowny wniosek. Wnioskodawcą mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku; z kolei zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej udziela się na okres trwania loterii, nie dłużej jednak niż na dwa lata. W praktyce na uzyskanie pozwolenia należy zarezerwować sobie trzy miesiące - przez miesiąc Izba Celna wprowadza poprawki do regulaminu i sprawdza poprawność dokumentacji.

Potem weryfikacja

Po pierwszej fazie weryfikacji, kiedy wniosek spełnia wymagania formalne, przeprowadzana jest weryfikacja merytoryczna wymagań na podstawie treści złożonej dokumentacji. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku dyrektor Izby Celnej podejmuje decyzję o wydaniu zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej. Zezwolenie udzielane jest na okres trwania loterii, nie dłużej jednak, jak już zostało to wskazane, niż na dwa lata.

Następnie opłata

Opłata za udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej wynosi 10 proc. wartości puli nagród, nie mniej niż 50% kwoty bazowej. Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat i nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego (art. 68 i 70 ustawy o grach hazardowych).

Na koniec - nadzór

Przepisy prawne zobowiązują organizatora do sprawowania nadzoru nad loterią poprzez obecność osoby posiadającej świadectwo zawodowe, co oznacza dodatkowe koszty. Zwykle w tym celu wynajmowana jest osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia. Dla klienta i agencji oznacza to kolejne koszty, których wartość zależna jest od przewidzianej liczby losowań.

Podsumowanie kosztów

Loterie, tak bardzo uwielbiane przez konsumentów, sa bardzo kosztowne. Podsumowujac - na poczatek około 10.000 zł wynagrodzenia dla osoby z uprawnieniami za prowadzenie i nadzór loterii. Następnie uzyskanie gwarancji bankowej, które kosztuje około 2% wartości nagród, a często oznacza po prostu zablokowanie na koncie agencji kwoty odpowiadającej wartości nagród. Odblokowanie następuje po 6 miesiącach od zakończenia okresu reklamacyjnego wynikającego z regulaminu - w praktyce oznacza to zablokowanie środków na okres około 12 miesięcy. Następnie opłata dla Izby Celnej w wysokosci 10% wartości nagród, jako opłata za zezwolenie. W kolejnym kroku - jeśli wartość nagrody w loterii przekracza kwotę 2.280,00 zł brutto, należy zapłacić dodatkowo 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Teoretycznie powinna go odprowadzić osoba, która wygrała, jednak w praktyce - odprowadza go zwykle firma, żeby nie obciążać konsumentów.

Zakładając, że mamy loterię, w której rozdajemy 20 nagród o wartości 10.000 zł każda, koszty przedstawiają się następująco:

10.000 zl - wynagrodzenie osoby z uprawnieniami
4.000 zł - gwarancja bankowa
20.000 zł - zgoda Izby Celnej
20.000 zł - zryczałtowany podatek dochodowy

Reasumując - tylko urzędowy koszt takiej loterii wynosi 25% wartości nagród. Dlatego właśnie loterie uważane są za bardzo drogie rozwiązanie. Niemniej jednak jednocześnie najbardziej skuteczne w podnoszeniu wartości sprzedaży.

przeczytaj cały artykuł "Loterie promocyjne"

Tagi:

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.