doradca podatkowy, jednoosobowa sp. z o.o., spółka, akt notarialny, koszty, zarząd, pobieranie pieniędzy, działalność gospodarcza


Jednoosobowe sp. z o.o. co prawda pozwalają na oddzielenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej od podmiotu zaangażowanego w nią kapitałowo i nią zarządzającego. Jednak mają kilka negatywnych stron.

1. Wyższe koszty – koszty założenia i funkcjonowania jednoosobowej spółki są znacznie wyższe od związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

2. Jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania takiej spółki, a jego uprawnienia w tym zakresie ograniczają się do zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorców. Zamiast tego musi powołać zarząd lub pełnomocnika.

3. W fazie dojrzałej wszelkie oświadczenia jakie wspólnik składa jednoosobowej spółce z o.o. wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Problem w tym, że wśród praktyków i teoretyków prawa trwa spór co do tego, czy ta zasada obejmuje wyłącznie oświadczenia o charakterze zewnętrznym czy też także wewnętrznym (np. uchwał wspólnika). Dlatego, mimo, że dominuje pogląd o tym, że zasada ta tyczy się tylko umów i oświadczeń zewnętrznych, to mimo wszystko łatwo tutaj o nieświadome naruszenie przepisów, np. poprzez pobieranie pieniędzy ze spółki na podstawie umowy ustnej.
Większość naprawdę interesujących Cię, jako potencjalnego wspólnika małej spółki, oświadczeń woli będzie podlegało dalej idącym rygorom. Chodzi tutaj o sytuację kiedy jesteś jednocześnie wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. oraz jedynym członkiem zarządu tej spółki. W takim wypadku czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. Spółka taka podlega więc dalej idącej kontroli. Poza tym akt notarialny oczywiście kosztuje.

Niewątpliwym plusem prowadzenia jednoosobowej spółki z o.o. jest to, że ma się kontrolę nad wszystkim. Dla osób, które przez ten pryzmat patrzą na jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, może być ona dobrym wyborem. Jeśli więc nie boisz się opłacania ZUS-u i kosztów notarialnych związanych z zawieraniem umów na linii spółka – wspólnik, będący jedynym członkiem zarządu (choć możesz tego uniknąć, tworząc zarząd), to taka forma działalności będzie Ci odpowiadała.

przeczytaj cały artykuł "Plusy i minusy jednoosobowej sp. z o.o."

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.